Defungeren notaris Leo Galman

 

Per 1 januari 2018 heeft Leo Galman zijn functie als notaris neergelegd. Wij zijn hem dankbaar voor de ruim 20 jaar die hij als notaris aan ons kantoor verbonden is geweest. We hebben zijn toewijding, hartelijke persoonlijkheid en expertise altijd gewaardeerd. Samen met Marloes Koster en Arlette Alten, toegevoegd notarissen, zetten wij het kantoor voort en blijven wij graag onze diensten op alle notariële gebieden verlenen.

 

De Minister van Justitie en Veiligheid is verzocht het protocol van Leo Galman toe te voegen aan dat van Peter de Meijer. In formele zin wordt hij dus opvolger van Leo. U kunt bij hem terecht voor alle vragen betrekking hebbend op het protocol.

 

Wij zijn u in de komende tijd met plezier, en op de wijze die u van ons gewend bent, van dienst.

Afspraak maken of offerte opvragen

 

Verification

 

Contact

Koningslaan 4
1075 AC Amsterdam
020 - 573 63 11
020 - 679 98 28